کابل شبکه تندا مدل TDC1020-15L پانزده متر

محصول جدید

کابل شبکه تندا مدل TDC1020-15L
  • پچ کابل CAT5e
  • بدون شیلد
  • با روکش PVC طوسی رنگ
  • دارای تست فلوک  با %100 مس
  • در متراژ 15 متر

قیمت برای شما :165,570 ریال

مشخصات

متراژ15 متر
جنس کابلبدون شیلد با روکش PVC
رنگطوسی
تست فلوکدارد
نوع کابلپچ کورد utp-cat5e
نوع فلز%100 مس

نظرات کاربران

هنوز نظری ثبت نشده است.

محصولات مرتبط

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-1.5Lکابل شبکه CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس در متراژ 1.5 متر  

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-1Lپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس  متراژ  1متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-0.5Lپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مسدر متراژ نیم متر  

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC1020-20Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس 20 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-20L بیست مترپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس در متراژ 20 متر  

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-15L پانزده مترپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس15 متر  

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-10L ده مترپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مسدر متراژ 10 متر 

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-7Lپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس در متراژ 7 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-5Lپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس5 متر   

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP1020-0.5L نیم مترپچ کابل CAT5eشیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ نیم متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP1020-1.5L یک و نیم مترپچ کابل CAT5eشیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ یک و نیم متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP1020-3L سه مترپچ کابل CAT5eشیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس در متراژ 3 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP2020-1L یک مترپچ کابل CAT6شیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ یک متر         

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP2020-1.5L یک و نیم مترپچ کابل CAT6شیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ یک و نیم متر          

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP2020-3L سه مترپچ کابل CAT6شیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراز سه متر

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد    K-NETپچ کوردخاکستری CAT6 شیلد دار SFTPدر سایز یک متر

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد  K-NET سبز رنگCAT6 بدون شیلد UTPدر سایز سه متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد BELDENخاکستری رنگCAT6 بدون شیلد UTPدر سایز یک متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد  دو متری  K-NETسبز رنگCAT6 بدون شیلد UTPدر سایز  دو  متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد   K-NET قرمز رنگCAT5 بدون شیلد UTPدر سایز  نیم متری 

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد   K-NET زرد رنگCAT6 بدون شیلد UTPدر سایز  30 سانتی متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد  K-NETپچ کورد قرمزCAT6 بدون شیلد UTPدر سایز  30 سانتی متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد  BRAND REXپچ کورد خاکستریCAT6 بدون شیلد UTPدر سایز یک متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد  K-NET پچ کورد قرمز CAT6 بدون شیلد UTP در سایز  10متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد   K-NET سبز رنگ CAT6 بدون شیلد UTP در سایز  نیم متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد  K-NETقرمز رنگCAT6 بدون شیلد UTPدر سایز  نیم متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد  K-NETزرد رنگCAT6 بدون شیلد UTPدر سایز  نیم متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد   BRAND REXپچ کورد خاکستریCAT6 بدون شیلد UTPدر سایز پنج متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد  K-NET پچ کورد قرمز CAT6 بدون شیلد UTP در سایز  5 متری

افزودن به سبد خرید موجود

پچ کورد بلدن  Beldenپچ کورد  CAT6بدون شیلد UTPدر سایز  30 سانتی متریرنگ : زرد ، قرمز ، آبی و خاکستری