پچ کورد 10 متری K-NET

محصول جدید

پچ کورد  K-NET
  • پچ کورد قرمز
  • CAT6 بدون شیلد UTP
  • در سایز  10متری

قیمت برای شما :110,000 ریال

مشخصات

متراژ10 متر
جنس کابلبدون شیلد
رنگقرمز
تست فلوکدارد
نوع کابلپچ کورد utp-cat6

نظرات کاربران

هنوز نظری ثبت نشده است.

محصولات مرتبط

افزودن به سبد خرید ناموجود

کابل شبکه دی لینک مدل  NCB-C6UWHIF1-1پچ کورد CAT6 بدون شیلد Flatدر رنگ سفیددر متراژ یک متری

افزودن به سبد خرید ناموجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6UBLUF1-1پچ کورد CAT6 بدون شیلد Flatدر رنگ آبیدر متراژ یک متری

افزودن به سبد خرید ناموجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6UREDF1-1پچ کورد CAT6 بدون شیلد Flatدر رنگ قرمزدر متراز یک متری

افزودن به سبد خرید ناموجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6UYELF1-1پچ کورد CAT6 بدون شیلد Flatدر رنگ زرددر متراز یک متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC1020-2Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک با %100 مسدارای متراژ 2 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC1020-15Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ 15 متر

افزودن به سبد خرید موجود

TDC1020-10Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس10 متر

افزودن به سبد خرید موجود

TDC1020-7Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک با %100 مس7 متر

افزودن به سبد خرید موجود

TDC1020-5Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس5 متر

افزودن به سبد خرید موجود

TDC1020-3Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس 3 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-3L سه مترپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ 3 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-2Lکابل شبکه  CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس در متراژ 2 متر  

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-1.5Lکابل شبکه CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس در متراژ 1.5 متر  

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-1Lپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس  متراژ  1متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-0.5Lپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مسدر متراژ نیم متر  

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC1020-20Lپچ کابل CAT5eبدون شیلدبا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس 20 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-20L بیست مترپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس در متراژ 20 متر  

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-15L پانزده مترپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس15 متر  

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-10L ده مترپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مسدر متراژ 10 متر 

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-7Lپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس در متراژ 7 متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDC2020-5Lپچ کابل CAT6بدون شیلدبا روکش PVC آبی رنگدارای تست فلوک با %100 مس5 متر   

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP1020-0.5L نیم مترپچ کابل CAT5eشیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ نیم متر

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP1020-1.5L یک و نیم مترپچ کابل CAT5eشیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ یک و نیم متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP1020-3L سه مترپچ کابل CAT5eشیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مس در متراژ 3 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP2020-1L یک مترپچ کابل CAT6شیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ یک متر         

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP2020-1.5L یک و نیم مترپچ کابل CAT6شیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراژ یک و نیم متر          

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TDP2020-3L سه مترپچ کابل CAT6شیلد داربا روکش PVC طوسی رنگدارای تست فلوک  با %100 مسدر متراز سه متر

افزودن به سبد خرید ناموجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6UORGF1-3پچ کورد CAT6 بدون شیلد Flatدر رنگ نارنجیدر متراز  سه متری

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6UYELF1-3پچ کورد CAT6 بدون شیلد Flatدر رنگ زرددر متراژ سه متری

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6UWHIF1-3پچ کورد CAT6 بدون شیلد Flatدر رنگ سفیدسایز سه متری