کابل شبکه

کابل شبکه 

44 محصول وجود دارد.
افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل  NCB-5EUGRYR-305کابل شبکه CAT5E بدون شیلدبا روکش طوسی پی وی سیدر متراژ 305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6UGRYR-100کابل شبکه CAT6 بدون شیلدبا روکش طوسی پی وی سی در متراژ 100

افزودن به سبد خرید ناموجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6UGRYR-305-24کابل شبکه CAT6 بدون شیلدبا روکش طوسی پی وی سیدر متراژ 305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-C6UGRYR-305-LSکابل شبکه CAT6 بدون شیلدبا روکش ضد حریق305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-6AUGRYR-305کابل شبکه 10 گیگباروکش پی وی سیدر متراژ 305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه دی لینک مدل NCB-5ESGRYR-305-24کابل شبکه CAT5E دارای فویلبا روکش پی وی سیدر متراژ 305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD1002Cکابل شبکه CAT5eبدون شیلد با روکش PVCطوسی رنگ در متراژ 305 مترقابلیت انتقال دیتا بین 80 تا 100 متر 

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD1002BFکابل شبکه CAT5eبدون شیلد با روکش PVCطوسی رنگ در متراژ 305 متردارای تست فلوک

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD1003Dکابل شبکه CAT5eدارای فویل با روکش PVCطوسی رنگ در متراژ 305 متردارای تست فلوک            

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه CAT5e, دارای فویل و شیلد با روکش PVC طوسی رنگ در متراژ 305 متر، دارای تست فلوک 

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD2001C2کابل شبکه CAT6بدون شیلد با روکش PVC آبی رنگ در متراژ 305 مترقابلیت انتقال دیتا بین 80 تا 100 متر        

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD2055Bکابل شبکه CAT6بدون شیلد با روکش PVCقهوه ای رنگدر متراژ 305 متردارای تست فلوک

نمایش 1 - 12 از 44 مورد