کابل شبکه

کابل شبکه 

29 محصول وجود دارد.
افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD1002Cکابل شبکه CAT5eبدون شیلد با روکش PVCطوسی رنگ در متراژ 305 مترقابلیت انتقال دیتا بین 80 تا 100 متر 

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD1002BFکابل شبکه CAT5eبدون شیلد با روکش PVCطوسی رنگ در متراژ 305 متردارای تست فلوک

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD1003Dکابل شبکه CAT5eدارای فویل با روکش PVCطوسی رنگ در متراژ 305 متردارای تست فلوک            

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه CAT5e, دارای فویل و شیلد با روکش PVC طوسی رنگ در متراژ 305 متر، دارای تست فلوک 

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD2001C2کابل شبکه CAT6بدون شیلد با روکش PVC آبی رنگ در متراژ 305 مترقابلیت انتقال دیتا بین 80 تا 100 متر        

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD2055Bکابل شبکه CAT6بدون شیلد با روکش PVCقهوه ای رنگدر متراژ 305 متردارای تست فلوک

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه تندا مدل TD2002کابل شبکه CAT6دارای فویل با روکش PVC آبی رنگ در متراژ 305 متردارای تست فلوک   

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه  Cat5 - Utp   بلدن 305 متری BELDENکابل شبکه بلدن Utp - Cat5آهن - آلومینیوم305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه  Cat5 - Utp   بلدن 305 متری BELDENکابل شبکه بلدن Utp - Cat5 آلومینیوم305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه Cat6 - Utp   بلدن 305 متری BELDENکابل شبکه بلدن Utp - Cat6آهن305 متری

افزودن به سبد خرید موجود

کابل شبکه  Cat6 - Utp   بلدن 305 متری BELDENکابل شبکه بلدن Utp - Cat6آلومینیوم305 متری

نمایش 1 - 12 از 29 مورد