IP PBX

IP PBX 

4 محصول وجود دارد.
افزودن به سبد خرید موجود

به روز رسانی هسته تلفنی به Asterisk 13ضبط مکالمات در همه مدل ها به صورت پیش فرضطراحی ماژولار (FXO/FXS)قابلیت های گسترده گزارش گیری و مانیتورینگپردازنده قدرتمند Texas Instruments (TI DSP)افزایش حافظه داخلی نسبت به مدل های قبلیقابلیت پیاده سازی سناریوهای Failover

افزودن به سبد خرید موجود

به روز رسانی هسته تلفنی به Asterisk 13ضبط مکالمات در همه مدل ها به صورت پیش فرضطراحی ماژولار (FXO/FXS)قابلیت های گسترده گزارش گیری و مانیتورینگپردازنده قدرتمند Texas Instruments (TI DSP)افزایش حافظه داخلی نسبت به مدل های قبلیقابلیت پیاده سازی سناریوهای Failover

افزودن به سبد خرید موجود

به روز رسانی هسته تلفنی به Asterisk 13ضبط مکالمات در همه مدل ها به صورت پیش فرضطراحی ماژولار (FXO/FXS)قابلیت های گسترده گزارش گیری و مانیتورینگپردازنده قدرتمند Texas Instruments (TI DSP)افزایش حافظه داخلی نسبت به مدل های قبلیقابلیت پیاده سازی سناریوهای Failover

افزودن به سبد خرید موجود

به روز رسانی هسته تلفنی به Asterisk 13ضبط مکالمات در همه مدل ها به صورت پیش فرضطراحی ماژولار (FXO/FXS و نیز E1)قابلیت های گسترده گزارش گیری و مانیتورینگاز 20 تا 50 داخلی و 10 تا 60 تماس همزمانپردازنده قدرتمند Texas Instruments (TI DSP)افزایش حافظه داخلی نسبت به مدل های قبلیقابلیت پیاده سازی سناریوهای Failover

نمایش 1 - 4 از 4 مورد