نکات حقوقی

کليه حقوق اين سايت متعلق به تجهیزات شبکه  می باشد.

  • مشتری مسئول ارائه اطلاعات صحیح (نام، نام خانوادگی، آدرس و ایمیل) می باشد و هرگونه خسارات ناشی از ارائه اطلاعات نامعتبر به عهده خود مشتری خواهد بود.
  • سوء استفاده زبانی یا کتبی از هر نوع (از جمله اما نه محدود به تهدید، سوء استفاده و یا اظهارات افترا آمیز) از هر مشتری به کارمند، عضو و یا پشتیبان منجر به توقف فوری ارائه خدمات به مشتری خواهد شد.
  •  مشتری پذیرفته است که تنها با اطلاعات درج شده در فروشگاه به هنگام ثبت سفارش شناخته می شود و تنها دارنده این اطلاعات مالک محصول سفارش داده شده است و امکان پیگیری سفارش را دارد.

  •  مشتری می پذیرد که هر گونه خسارات ناشی از جعل هویت دیگران و یا تلاش برای به دست آوردن اطلاعات دیگر مشتریان را به فروشگاه پرداخت خواهد نمود.

  • هرگونه سئوال در مورد شرایط استفاده از خدمات تنها باید از طریق tajhizatshabake@yahoo.com پرسیده شود.

 تجهیزات شبکه : اصفهان - خیابان طالقانی - بازار بزرگ طالقانی - پلاک 9

تلفن تماس : 32370577-031