• چند عدد پورت WAN
  • Portal Authentication
  • قابلیت مدیریت همه مدل های اکسس پوینت های تندا
  • قابلیت مدیریت پهنای باند (QoS)
  • پشتیبانی از استانداردهای PPTP/L2TP/IPSec پی وی ان