• قابلیت مدیریت 48 اکسس پوینت مدیریتی
  • قابلیت مدیریت حداکثر 192 اکسس پوینت مدیریتی توسط کلاستری با 4 سوییچ سری DWS-3160
  • استاندارد تایید هویت 802.1X